ของขลังทนสิทธิ์ เขากวางคุด

ของขลังทนสิทธิ์ เขากวางคุด เขากวางหด อิทฤทธิ์สูง มหาอำนาจ ราชศักดิ์ ดั่งพญากวาง ” เขากวางคุด ” หรือ ” เขากวางหด ” เป็นของขลังจากสัตว์ที่เกิดเองตามธรรมชาติถือเป็นของทนสิทธิ์ที่มีอิทฤทธิ์สูง เขากวางคุดหรือเขากวางหดเป็นของดีที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเป็นเครื่องรางของขลังที่มีความขลังในตัวและเป็นเครื่องรางที่ขึ้นชื่อและได้รับความนิยมมาแต่โบราณกาล โบราณอาจารย์ท่านกล่าวว่า เขากวางคุดหรือเขากวางหดเกิดเฉพาะกับกวางที่เป็นจ่าฝูงเท่านั้น เป็นเขาที่ไม่ได้ขึ้นตามปกติทั้ง 2

Read more